search

Apa yang menjadikan pengurusan kewangan strategik?

Apa yang menjadikan pengurusan kewangan strategik?

Apa yang menjadikan pengurusan kewangan strategik?


Menurut kajian, empat faktor utama yang menyebabkan masalah kewangan bagi rakyat Malaysia adalah perancangan kewangan yang buruk (22.9%), kos ubat yang tinggi (18.3%), kegagalan perniagaan (15.2%) dan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal (11.1%).

Pengurusan kewangan adalah penting dan bermanfaat bagi setiap aspek perniagaan. Untuk memulakan perniagaan atau terus menjalankan perniagaan, anda memerlukan pengetahuan strategik dalam pengurusan kewangan. Oleh itu, bagaimana anda menguruskan perniagaan dalam aspect kewangan? Mengapa ia penting?

1. Penganggaran


Penganggaran membolehkan organisasi memperuntukkan sumber mengikut keutamaan yang menjadikannya lebih strategik kerana setiap jabatan harus mengembangkan anggaran mereka sendiri untuk sesuatu projek. Penganggaran yang baik memerlukan penglibatan pelbagai jabatan untuk meningkatkan pemilikan dan memudahkan pelaksanaan.

2. Perakaunan

Ini membolehkan organisasi mengetahui urus niaga kewangan mereka dengan mempunyai aplikasi perakaunan yang sesuai dengan keperluan laporan kewangan mereka. Laporan urus niaga harus diajukan secara fizikal dan elektronik secara teratur untuk memudahkan akses pada masa hadapan.


3. Pelaporan


Pelaporan penting bagi jabatan kewangan untuk berkongsi dan menjelaskan laporan kewangan kepada pelbagai pihak yang terlibat untuk memastikan semua orang mengawasi dana yang mencukupi untuk anggaran organisasi.Penyata kewangan adalah petunjuk yang menunjukkan kecenderungan perniagaan yang menunjukkan bagaimana organisasi mengumpulkan hasil dan kadar pembayaran kreditur.


4. Kawalan Dalaman

Setiap organisasi menghadapi ancaman yang boleh menjadi penghalang untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi anda. Kawalan dalaman harus mengambil tindakan dengan mencegah atau mengesan ancaman ini yang berada dalam kawalannya. Kawalan dalaman merangkumi pemeriksaan untuk mengkaji penyata kewangan, kebenaran dan kelulusan transaksi dan lain-lain.Reference:
https://aclaimafrica.com/what-is-required-to-have-effective-financial-management/Older post Newer post

Your cart is currently empty.

Continue shopping